• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Wordt een magneet na verloop van tijd zwakker?

Af en toe bereiken ons vragen zoals „Hoe lange blijven magneten goed?“ of „Kunnen magneten hun kracht verliezen?“. Neodymium magneten, ferriet magneten, magneetband en magneetfolies behouden hun magnetisme onder normale omstandigheden vrijwel onbeperkt lang. Invloeden zoals temperatuur, schokken of magneetvelden kunnen echter een negatieve uitwerking op de houdkracht van een magneet hebben.
Onderstaand hebben wij voor de verschillende magneetsoorten op een rijtje gezet, welke invloeden tot het verlies van magneetkracht kunnen leiden.
Inhoudsopgave

Factoren, die de houdkracht negatief beïnvloeden

Neodymium magneten

 • Hitte: De meeste neodymium magneten mogen aan max. 80 °C worden blootgesteld – uitzonderingen hierop zijn onze hoge temperatuur magneten, die temperaturen tot 150 °C kunnen weerstaan.
 • Trillingen: Sterke trillingen door herhaalde slagen
 • Corrosie: Langdurig gebruik buiten of in vochtige omgevingen
 • Andere sterke magneetvelden (bijv. van electromagneten)

Ferriet magneten

 • Hitte: Ferriet magneten mogen maximaal 250 °C warm worden
 • Kou: Ferriet magneten mogen niet kouder dan -40 °C worden
 • Trillingen: Sterke trillingen door herhaald slagen
 • Andere sterke magneetvelden: Velden van electromagneten, maar ook van neodymium magneten kunnen ferriet magneten demagnetiseren of ommagnetiseren. Neodymium en ferriet magneten moeten daarom altijd van elkaar gescheiden worden bewaard en vervoerd.

Magneetband en magneetfolie

 • Hitte: magneetbanden en magneetfolies mogen maximaal 85 °C warm worden
 • Kou: Banden en folies mogen niet kouder dan -20 °C worden
 • Trillingen: Sterke trillingen door herhaalde slagen
 • Andere sterke magneetvelden: Velden van electromagneten, maar ook van neodyium magneten en ferriet magneten kunnen magneetband en magneetfolies demagnetiseren of de magnetisering veranderen. Ze dienen daarom altijd van andere magneten gescheiden te worden bewaard en getransporteerd.


Meer nuttige informatie over magneten

Meer informatie vindt u bijvoorbeeld op de volgende FAQ-pagina's: